Studiestop HBO Verpleegkunde

In het komende studiejaar 2014-2015 wordt een numerus fixus ingesteld voor de opleiding HBO Verpleegkunde. Althans, bij 15 van de 17 opleidingsinstellingen. De studie is dermate populair dat er er anders onvoldoende stage-plaatsen beschikbaar zijn.

Hoe kan je je kansen vergroten om deze studie te kunnen volgen?
Let er allereerst op dat je je tijdig en correct inschrijft. Vroeg of laat inschrijven maakt daarbij niet uit.
Daarnaast zal je in veel gevallen een motivatiebrief moeten schrijven, waarin je dient te motiveren waarom jij geschikt bent om de studie te volgen.

De selectie vindt veelal plaats via een decentrale en centrale selectie. Studenten met gemiddeld een 8 of hoger op hun eindlijst van havo, vwo of mbo 4 zijn bij bepaalde opleidingsinstellingen zeker van een plaats, of maken een grote kans. Kijk bijvoorbeeld bij de Christelijke Hogeschool Ede hoe de selectie in zijn werk kan gaan.

Vraag bij de opleidingsinstelling van jouw keuze na hoe de selectie precies werkt. Informeer je tijdig!