HBO Verpleegkunde vernieuwd

De opleiding HBO verpleegkunde is geheel vernieuwd. Woensdag 28 januari jl. hebben alle HBO-scholen gezamenlijk het nieuwe lesprogramma gepresenteerd van de ‘Bachelor of Nursing’. Het programma is opgesteld in aansluiting op de wensen uit de praktijk (ziekenhuizen en bedrijfsleven). Het komt er kort gezegd op neer dat het accent van de opleiding is verschoven van ziekte en zorg naar het bevorderen van gezondheid en gezond. Het nieuwe programma kan vanaf het schooljaar 2016-2017 worden gevolgd.

Nieuw lesprogramma Verpleegkundige

Het oude lesprogramma dateerde alweer van 2001, en was daarmee wat verouderd. Er is nog niet heel veel bekend van de nieuwe opzet. De nieuwe opleiding wordt meer generalistisch van aard, waardoor het toegang vormt voor alle sectoren van de zorg. Het HBO-niveau wijzigt van niveau 5 naar niveau 6. Het beeld komt op dat de verpleegkundige meer zelfstandig moet gaan werken in verband met het feit dat zorg in de toekomst steeds meer buiten de ziekenhuizen en instellingen zal worden verleend; denk aan zorg voor ouderen en thuiszorg en dergelijke. Al met al lijkt de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige wat te stijgen, dat een goed teken is (!).

Gevonden op: verpleegkundige niveau 6, klinische les niveau 6 verpleegkundige.