Beroep verpleegkundige

Een verpleegkundige is opgeleid in het uitvoeren van verpleegkundige taken en geeft verpleegkundige zorg. Een primaire taak is het begeleiden van patiënten. Naast de basiszorg (persoonlijke verzorging) is de verpleegkundige bevoegd om verpleegtechnische handelingen te verrichten zoals observatie en rapportage, een sonde toedienen, medicijnen toedienen, infuus plaatsen of monsters nemen.

Door middel van de hierboven vermelde opleidingen en praktijkervaring kan de nodige kennis en kunde worden vergaard om dit beroep te kunnen uitoefenen. Een nauwgezette kennis van verpleegtechnische handelingen, van de vereiste procedures en veiligheids- en zorgvuldigheidsaspecten zijn onontbeerlijk voor het uitoefenen van de bijzondere functie van verpleegkundige.

Hoofdactiviteiten verpleegkundige

  • Verzorging en begeleiding van de patiënt of hulpbehoevende
  • Verrichten van verpleegkundige handelingen in opdracht van arts / specialist
  • Verantwoordelijk voor uitvoering van behandelplan, met als belangrijke taak observatie en signalering
  • Eerste aanspreekpunt voor patiënt en bezoekers

Op de website Carrieretijger vind je veel meer informatie over de functie Verpleegkundige.

Mobiele versie afsluiten