Wat is een opleiding HBO Verpleegkunde?

Een opleiding tot HBO verpleegkundige leert je om patiënten te verzorgen. Naast de kennis en vaardigheden van een opleiding MBO verpleegkunde wordt je opgeleid om de spil te worden tussen patiënt en arts. Belangrijke vakken zijn medicijnleer, klinisch redeneren, verpleegtechnische technieken. Naast de theorie loop je al in het eerste jaar stage voor de nodige praktijkervaring.

Welke banen kan ik krijgen?

Mogelijke banen zijn verpleegkundige in een perifeer of academisch ziekenhuis of verpleegkundige in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, psychiatrie of thuiszorg. Maar je kan ook verpleegkundige bij een huisartsenpraktijk worden.

Welke HBO opleidingen zijn er?

Hieronder treft u een actueel overzicht aan van verpleegkundige opleidingen op HBO-niveau.

 • Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis

  Avans+ | Open inschrijving | € 6.650 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 450 dagen | Beoordeling: 1,0 (1 ervaring)
  Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis (VVP) De zorgbehoefte van patiënten in het verpleeghuis verandert sterk. De complexiteit van de verpleeghuiszorg stijgt door een toename van patiënten met meervoudige aandoeninge…
  Start\Brochure aanvragen\Bekijk alle Verpleegkunde trainingen en cursussen
 • Verpleegkundige M&G profiel Wijkverpleegkundige

  Avans+ | Open inschrijving | € 5.250 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 365 dagen | Beoordeling: 6,0 (1 ervaring)
  Verpleegkundige M&G profiel Wijkverpleegkundige De overheid zet in op een sterkere eerstelijnszorg. Zorg en ondersteuning moeten mensen, met name ouderen, in staat stellen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven. …
  Start\Brochure aanvragen
 • Evidence-based practice (EBP) voor hbo-verpleegkundigen

  Avans+ | Open inschrijving | € 550 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 70 dagen
  Evidence-based practice (EBP) voor hbo-verpleegkundigen Evidence-based practice (EBP) betekent dat je actueel bewijsmateriaal gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruikt om beslissingen te nemen voor individuele zorgv…
  Start\Brochure aanvragen
 • Professionele rolontwikkeling VVP

  Avans+ | Open inschrijving | € 4.100 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 450 dagen
  U beschikt over hbo denk- en werkniveau. U wilt uw functie als verpleegkundige in het verpleeghuis verdiepen en verbreden. U wilt u specifiek inschrijven voor de module professionele rolontwikkeling in plaats van voor de g…
  Start\Brochure aanvragen
 • Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg (POH/PVK)

  Avans+ | Open inschrijving | € 7.245 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 480 dagen | Beoordeling: 6,0 (1 ervaring)
  Praktijkondersteuner/ Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (POH/PVK) Na de diagnose van de huisarts begeleiden praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen cliënten in het omgaan met hun chronische aandoening, zoals…
  Start\Brochure aanvragen
 • Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg (PVG)

  Avans+ | Open inschrijving | € 5.995 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 420 dagen
  Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg Verstandelijk gehandicapten worden binnen de zorg erkend als specifieke doelgroep. Zij hebben daarom eigen artsen: de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Nu…
  Start\Brochure aanvragen
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

  Avans+ | Open inschrijving | € 9.050 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 547,5 dagen | Beoordeling: 2,0 (1 ervaring)
  Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) De sociaal psychiatrisch verpleegkundige begeleidt en ondersteunt cliënten in hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze de regie over hun eigen leven weer ter…
  Start\Brochure aanvragen
 • Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) voor gespecialiseerde verpleegkundigen

  Avans+ | Open inschrijving | € 8.400 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 547,5 dagen
  Zorginstellingen in Nederland zijn bezig om de acute en intensieve zorg toekomstbestendig te organiseren. Dankzij nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen voor de inrichting van o.a. Intensive Care en Spoedeisende Hulp afdeli…
  Start\Brochure aanvragen
 • Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

  Avans+ | Open inschrijving | € 2.095 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 240 dagen
  Wijkverpleegkundige nieuwe stijl Wijkverpleegkundigen hebben in het nieuwe zorgbeleid een poortwachterrol in de eerste lijn gekregen, die de instroom van zorg naar de tweedelijnszorg moet beperken. De transities van de zor…
  Start\Brochure aanvragen
 • Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen

  Avans+ | Open inschrijving | € 1.295 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 90 dagen
  Introductieprogramma voor wijkverpleegkundige Door veranderende opvattingen over gezondheid, ligt het accent op gezondheid en gedrag, in plaats van ziekte en zorg. Van wijkverpleegkundigen wordt verwacht cliënten zo lang a…
  Start\Brochure aanvragen
 • Kwaliteitszorg voor hbo-verpleegkundigen

  Avans+ | Open inschrijving | € 550 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 70 dagen | Beoordeling: 8,0 (1 ervaring)
  Kwaliteitszorg voor hbo-verpleegkundigen Kwaliteitszorg betekent dat je je eigen handelen systematisch verantwoordt, evalueert en bijstuurt. Dit is een belangrijk onderdeel van je werk als verpleegkundige. Het stelt eisen …
  Start\Brochure aanvragen
 • Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige

  Avans+ | Open inschrijving | € 5.250 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 365 dagen | Beoordeling: 9,0 (1 ervaring)
  Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige De verschuiving van alle hulp aan jeugdigen naar de gemeenten, flexibilisering en taakverschuiving binnen de jeugdgezondheidszorg vragen om andere competenties van de jeugdv…
  Start\Brochure aanvragen
 • Communicatie voor hbo-verpleegkundigen

  Avans+ | Open inschrijving | € 550 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 70 dagen
  Module Communicatie voor hbo-verpleegkundigen De communicatie tussen een professional en zorgvrager is een essentieel onderdeel van goede zorg. Goede communicatie is met name van belang om een goede vertrouwensrelatie met …
  Start\Brochure aanvragen
 • Somatische aspecten in het verpleeghuis

  Avans+ | Open inschrijving | € 1.700 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 180 dagen
  SOMATISCHE ASPECTEN IN HET VERPLEEGHUIS De praktijkverpleegkundige in de langdurige zorg wordt vaak ingezet voorafgaand aan het consult van de arts en daarom heb je kennis nodig van veel voorkomende ziektebeelden. Deze wor…
  Start\Brochure aanvragen
 • Bachelor Verpleegkunde (hbo-v)

  Avans+ | Open inschrijving | € 14.000 | Niveau: bachelor | Max. deelnemers: 15 | Tijdsduur: 912,5 dagen
  BACHELOR VERPLEEGKUNDE (HBO-V) Mensen worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen tegelijk. Daarnaast is de zorgtechnologie in volle opkomst en aspecten als zelfregie, zelfmanagement en shared-descision making zij…
  Start\Brochure aanvragen

Gevonden op: opleiding verpleegkunde hbo, welke kennis moet je hebben als verpleegkundige hbo in de wijk, eindtermen hbov, hbo verpleegkunde opleiding nederland, historie van hbo verpleegkunde, rolontwikkeling verpleegkunde, van mbo verpleegkundige naar hbo, verpleegkundige hboniveau, verpleegkundige zijn, verpleegkundigen vakken.